Mag ik een partij bodem voor een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid ook in-situ keuren?

Vraag

Mag ik een partij bodem voor een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid ook in-situ keuren?

Antwoord

Nee. Een in-situ keuring van een partij bodem conform VKB-protocol 1001 is wel geschikt voor hergebruiksgrond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Bodem+ vraagt expliciet om een ex-situ depotkeuring, omdat de ontgraving van een dergelijke partij niet is geborgd. Een aanvraag op basis van een in-situ keuring zullen wij weigeren, hetgeen de afgelopen jaren helaas ook enkele malen is gebeurd.