Moet reinigbare of immobiliseerbare grond ook in depot worden gekeurd?

Vraag

Moet reinigbare of immobiliseerbare grond ook in depot worden gekeurd?

Antwoord

Nee, de Ministeriële Regeling beoordeling reinigbaarheid grond stelt alleen regels voor niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond. Het staat ontdoeners vrij om reinigbare of immobiliseerbare grond direct af te voeren naar daarvoor erkende verwerkingsinstallaties. Bodem+ adviseert wel om ook deze grond zoveel mogelijk (indicatief) in depot te keuren om vast te stellen of de samenstelling wel overeenkomt met de verwachting op basis van de in-situ bodemonderzoeken. Met regelmaat treden (zeer) grote verschillen op in kwalificatie.