Hoe en bij wie kan ik een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond aanvragen?

Vraag

Hoe en bij wie kan ik een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond aanvragen?

Antwoord

U kunt een aanvraag indienen met behulp van het formulier aanvraag verklaring grond dat u op deze website kunt downloaden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. U kunt het formulier met begeleidende documenten per e-mail versturen aan Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ via bssa@rws.nl.