Wanneer mag ik starten met de afvoer van mijn partij grond naar de stortinrichting?

Vraag

Wanneer mag ik starten met de afvoer van mijn partij grond naar de stortinrichting?

Antwoord

'Eerst een verleende en geldige verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond van Bodem+ in bezit, daarna pas storten”, luidt het credo. Zonder verklaring overtreedt u namelijk het stortverbod. Bovendien controleert Bodem+ steekproefsgewijs en in geval van twijfel gegevens van de aanvraag door de partij bijvoorbeeld op locatie te inspecteren of te herkeuren. Indien blijkt dat (delen van een partij) grond gedurende een aanvraag reeds is afgevoerd naar een stortinrichting dan wordt deze mogelijkheid van controle ontnomen. In een dergelijk geval zal Bodem+ een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid weigeren en het bevoegd gezag Wbb en Wm informeren.