Wanneer is een partij asbesthoudende grond wel/niet reinigbaar?

Vraag

Wanneer is een partij asbesthoudende grond wel/niet reinigbaar?

Antwoord

Met asbest verontreinigde zandgrond kan, ook met eventuele nevenverontreinigingen,  worden gereinigd door extractieve grondreinigers, mits het gehalte aan niet-hechtgebonden asbest de waarde van 1.000 mg/kg en voor hechtgebonden asbest de waarde van 10.000 mg/kg niet overschrijdt. Grond die uitsluitend is verontreinigd met grove stukken hechtgebonden asbest kan ook (droog of nat) worden gezeefd. Klei die uitsluitend verontreinigd is met hechtgebonden en grof (> 20 mm) asbest en bovendien geen nevenverontreinigingen bevat boven de hergebruikswaarden, kan eveneens worden gereinigd. Met asbest verontreinigde klei- en veengrond met nevenverontreinigingen en/of fijne stukken niet-hechtgebonden asbest is meestal niet-reinigbaar.