Welke gegevens moet ik naast een asbestonderzoek volgens NEN 5897 of NEN 5707 nog meer aanleveren voor een aanvraag van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond?

Vraag

Welke gegevens moet ik naast een asbestonderzoek volgens NEN 5897 of NEN 5707 nog meer aanleveren voor een aanvraag van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond?

Antwoord

Bodem+ vraagt ook om bepaling van de chemische parameters van het pakket NEN 5740 (9 metalen, som PCB's, som PAK's en minerale olie) en fysische parameters, zoals het organisch stof gehalte volgens NEN 5754, het lutumgehalte en de fractieverdeling van de minerale delen volgens NEN 5753 en het gehalte calciumcarbonaat volgens NEN 5757. Partijen asbesthoudende grond (asbest >100 mg/kg d.s.) kunnen overigens zowel op basis van een ex-situ depotkeuring als in-situ bodemonderzoeksgegevens worden aangemeld.