Welke gegevens moet ik met een aanvraag meesturen?

Vraag

Welke gegevens moet ik met een aanvraag meesturen?

Antwoord

In geval van verontreinigde grond die u op basis van een ex-situ partijkeuring heeft onderzocht moet u naast een volledig ingevuld en ondertekend formulier tevens bij iedere aanvraag standaard een aantal begeleidende documenten meesturen, te weten:

  • Kopie van het certificaat BRL 1000, protocol 1001 van de monsternemende instantie;
  • Kopie van het monsternameplan;
  • Kopie van het monsternameformulier;
  • Kopieën van de analysecertificaten van het laboratorium;
  • Plattegrond van de depotlocatie;
  • Foto’s van de bemonsterde depots.

In geval van asbesthoudende grond die u op basis van een in-situ bodemonderzoek heeft onderzocht moet u altijd een volledig exemplaar van het rapport asbestonderzoek meesturen.

In geval van niet-reinigbaar residu van de reiniging van grond, dat is gereinigd overeenkomstig BRL 7500 en SIKB-protocol 7510 dient u (per periode van 6 maanden) standaard de volgende begeleidende documenten mee te sturen, te weten:

  • een overzicht met de herkomst en status van de ingenomen partijen, waarvan het residu is gestort onder een eventuele voorgaande afgegeven verklaring;
  • de hoeveelheid ingenomen verontreinigde grond in tonnen droge stof;
  • de hoeveelheid afgevoerd residu gespecificeerd naar verwerker;
  • jaarlijks een materialenbalans over de scheidingsinstallatie.