Hoe kan ik als bevoegd gezag Wbb de voor mij relevante verklaringen vinden?

Vraag

Hoe kan ik als bevoegd gezag Wbb de voor mij relevante verklaringen vinden?

Antwoord

Hiervoor gebruikt u de tweede ingang: Verklaringen zoeken op Bevoegd gezag.
Enkel die Bevoegd gezagen staan vermeld in de keuzelijst, waarvoor verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond zijn afgegeven.