Kan ik bezwaar maken tegen het in de verklaringen opgenomen besluit?

Vraag

Kan ik bezwaar maken tegen het in de verklaringen opgenomen besluit?

Antwoord

Ja, als u belanghebbende bent én de termijn van zes weken na dagtekening van de verklaring niet is verstreken, dan kunt u bezwaar aantekenen. U kunt - onder vermelding van 'Bezwaarschrift Bodem+' op de envelop en op het bezwaarschrift zelf - uw bezwaarschrift richten aan:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht