Kan een verklaring zijn gericht aan een andere organisatie dan de in de lijst vermelde Ontdoener?

Vraag

Kan een verklaring zijn gericht aan een andere organisatie dan de in de lijst vermelde Ontdoener?

Antwoord

Ja, de verklaring kan zijn aangevraagd door een intermediair of (eind)verwerker. De Ontdoener staat vermeld in de bijlage van de beschikking, bij de Relatiegegevens.