Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en -plan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.30 tot uur
Aanmelddatum
Locatie
Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht
Doelgroep

Overheden en adviesbureaus

Omschrijving

Het maken van een omgevingsvisie vraagt om een gedegen voorbereiding. Er moeten vragen beantwoord worden. Wat willen we? Wat hebben we? Wat willen we beschermen of verbeteren? Wat zijn bedreigingen voor huidige en toekomstige functies? De maatschappelijke behoeften waaraan voldaan moet worden en de maatschappelijke opgaven die moeten worden opgepakt zijn daarbij leidend.

Visualisatie kan helpen bij zowel de totstandkoming van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, als bij het uitdragen van het eindproduct (de visie/het plan zelf). De afgelopen tijd hebben we met diverse ervaringsdeskundigen gewerkt aan het beantwoorden van de volgende kennisvraag van het UP Bodem en Ondergrond:

“Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan?”

Hierbij gaat het niet om het aanbodgestuurd neerzetten van bodem- en ondergronddata op een kaart. Het gaat om het achterhalen wat de vraag nu is tijdens het tot stand komen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het gaat ook om wat wordt beoogd met het eindproduct (vraaggestuurd).

Meer informatie

Tijdens deze bijeenkomst willen we met u bespreken wat onze zoektocht naar antwoorden heeft opgeleverd, maar daarnaast ook uw ideeën en ervaringen horen.

Programma

Tijd Onderdeel

12:30

Inloop

13:00

Welkom en doel

13:20

Introductie met voorbeelden van soorten visualisatie (van 2D naar storymaps), stappenplan en aandachtspunten bij het proces van visualisatie en het maken van een omgevingsvisie of -plan, tips & valkuilen

13:45

Pitches praktijkvoorbeelden van diverse partijen die omgevingsvisies en-plannen maken

14:15

Inleiding parallelle sessies

14:25

Koffie

14:45

3 parallelle sessies rond praktijkcases, waarbij we de rol van visualisatie verder bespreken en uitwerken

16:15

Terugkoppeling n.a.v. de dag

16:30

afsluiting

Aanmelden

U kunt uzelf aanmelden via een mail aan Yvonne Verweij Yvonne.Verweij@rws.nl. Om een gemengd publiek van vrager en aanbieders samen te brengen, vragen we overheden om deze uitnodiging door te sturen aan hun (huis)adviseur.

Er is ruimte voor maximaal 60 personen, dus meld u tijdig aan. Als u na aanmelding onverhoopt niet kunt komen, geeft u dat dan ook door?

Bijzonderheden

Let op: Zonder aanmelding en/of uw identificatiebewijs heeft u geen toegang tot het gebouw.

Uitvoeringsprogramma

Deltaris