Masterclass: Portfoliomanagement

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
Nog niet bekend
Omschrijving

Afgelopen jaar zijn drie masterclasses aangeboden over nieuwe financieringsconcepten voor meervoudige projecten. Deze masterclasses werden goed bezocht, brachten interessante nieuwe inzichten én leidden tot verschillende vervolginitiatieven in de praktijk van een aantal deelnemers. Samen leren over nieuwe concepten voor meervoudige financiering spreekt aan. Daarom organiseren Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, TNO, AT Osborne en UP Convenant Bodem en Ondergrond in 2017 vier nieuwe masterclasses die voortbouwen op dit thema en de eerder opgedane inzichten.

In deze (7e) masterclass staat Portfoliomanagement centraal. Een portfolio aan projecten maakt ‘project-to-project-learning’ mogelijk en bijv. ook spreiding van risico’s en het opzetten van een investeringsfonds. De kracht van portfoliomanagement in relatie tot financiering willen we onderzoeken aan de hand van een recent financieringsinitiatief rond water, bodem en energie.

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt terecht bij Irma Kerkhof, irma.kerkhof@rws.nl.