Ondergrond in de omgevingsvisie: kennis en ervaring uit de projecten in de regio

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
De Observant Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort
Doelgroep

Mensen vanuit overheden, adviesbureaus, bedrijven en kennisinstellingen die bezig zijn met ondergrond en/of de omgevingsvisies of –plannen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze middag.

Omschrijving

In 2017 hebben een aantal trajecten vanuit het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond, in samenwerking met VNG en Deltares, plaatsgevonden bij verschillende gemeenten en regio’s in Nederland. Aanleiding was de ambtelijke en bestuurlijke ambitie van de VNG dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en implementatie van de Omgevingswet.

Doel

De andere manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt staat centraal in de bijeenkomst. Hoe krijgt u effect vanuit uw werkveld bij andere werkvelden? Wees klaar voor de andere vragen die op u afkomen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hiermee aan de slag.

Kosten

Deelname is gratis.

Meer informatie

De methoden, ervaringen en leerpunten uit dit traject en uit uw ervaring, worden tijdens deze bijeenkomst uitgewisseld en we willen deze verder brengen. Daarbij staat centraal wat we straks anders gaan doen.

In het programma ziet u wat u te wachten staat

Het Programma

12:30

Inloop met koffie en thee

13:00

Welkom, aanleiding en welke uitdagingen komen op u af - Henk van den Berg (VNG) Interactieve toetsing “waar staat u?”

Reflectie

13:30

Pitches vanuit 4 gemeenten als voorproef voor de sessies

14:00

Parallelle sessies ronde 1

Sessie 1 Adaptatiepaden en knikpunten voor adaptief beleid

Rutger van der Brugge (Deltares), Olaf Terlouw (gemeente Woerden)

Sessie 2 Interactie met de bestuurder – wat is de nieuwe vraag

Gerald Jan Ellen (Deltares),  Henk van den Berg (VNG), Jos Mol (gemeente Enschede)

Sessie 3 Maatschappelijke opgaven / Omgevingsscan

Maaike Blauw (Deltares), Laura van Rossem (VNG)

Sessie 3 Visualisatie ondergrondgegevens voor Omgevingsbeleid

Linda Maring (Deltares)

15:00

Wissel en koffie

15:15

Parallelle sessies ronde 2 (zelfde sessies als in ronde 1)

16:15

Interactieve terugkoppeling - Henk van den Berg VNG

Aanmelden

Aanmelden via Yvonne Verweij yvonne.Verweij@rws.nl.

Bijzonderheden