Bodemdag Midden-Nederland

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad
Doelgroep

Medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland.

Omschrijving

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat Bodem+ organiseren de regionale Bodemdag Midden-Nederland.

Op deze dag schenken we aandacht aan het samenvoegen van grond zonder erkenning, asbest en puin, strafrecht en kan men eigen praktijkvragen voorleggen aan collega’s.

Heeft u een situatie die u graag op de Bodemdag aan de orde wilt stellen? Stuur dan een korte omschrijving naar opleidingen@ofgv.nl.

Kosten

€ 50,-

Meer informatie

Na het openingswoord van Jan van de Bos, de Inspecteur-Generaal van de ILT, zijn er verschillende plenaire bijdragen en diverse workshops. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Aanmelden

Aanmelden voor de bodemdag kan via de site van OFVG.

Bijzonderheden

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met OFGV: opleidingen@ofgv.nl.