Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en het VKB

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
’Domstad’ te Utrecht
Doelgroep

Toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers én vertegenwoordigers uit de branche van harte welkom.

Omschrijving

Op de themadag staan de verschillende beelden van en visies op het toezicht in het bodembeheer centraal. Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen met het bodemtoezicht.

Vanuit de uitvoering wordt belicht welke verschuivingen er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de aard en de context van het bodemwerk. Op basis daarvan worden mogelijke denklijnen gepresenteerd. Denklijnen voor de toekomstige invulling van bodemtoezicht en de uitvoering van het bodembeheer onder de Omgevingswet. Deze presentaties vormen de basis voor de workshops tijdens het middagprogramma. U kunt meedenken over de toekomstige inrichting van het toezicht op de uitvoering het bodembeheer.

Het Platform Toezicht Bodem (PTB) organiseert de themadag samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB).

Meer informatie

Naar verwachting is het programma eind april gereed.

Aanmelden

Aanmelden kan nu al via de PTB-site.