Kennisarena voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Aanmelddatum
Locatie
Jaarbeurs Meetup Utrecht
Omschrijving

Derde en laatste kennisarena’s voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen. De kennisarena's worden georganiseerd door het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP),  in het kader van de uitvraag gebaseerd op de concurrentiegerichte dialoog. Per thema wordt een aparte arena georganiseerd

Programma:

  • 09.00| 09.30  Inloop
  • 09:30| 11:30  1op1-dialogen Omgevingswet
  • 11:30| 13:30  Etalage (kennismarkt) en lunch voor beide thema’s
  • 13:30| 15:30  1op1-dialogen Nieuwe bedreigende stoffen
  • 15:30| 16:00  Afsluitend drankje

In de 1op1-dialoog ( 30 minuten per consortium) krijgen overheden en consortia de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Consortia presenteren hun pre-proposal aan de aanwezige overheden. Aan de hand van deze presentatie en een van te voren opgestuurde samenvatting, gaan de overheden in gesprek met het consortium. Overheden kunnen zo kenbaar maken wat ze belangrijk vinden en/of missen of kunnen bijdragen. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor aanscherping van het voorstel.

Daarnaast kunnen de overheden nagaan of en hoe zij aan voorgestelde projecten zouden kunnen bijdragen/deelnemen. De 1op1-dialogen zijn alleen toegankelijk voor consortia en overheden.

Om de 1op1-dialoog in te kunnen gaan vragen wij consortia uiterlijk 12 april om tenminste een publiceerbare samenvatting van het voorstel mee te sturen (max 250 woorden). Een format is toegevoegd in bijlage C van de concept PvE’s (pdf, 754 kB). Consortia kunnen zich aanmelden via een email aan bodemplus@rws.nl. Vermeld hierbij uw naam, organisatie en aan welke thema u deel wilt nemen. Vermeld ook de samenstelling van uw consortium en voeg in de bijlage uw samenvatting toe. U hoort u na 15 april van ons op welk tijdsstip uw 1op1-dialoog plaatsvindt.

De etalage (kennismarkt) geeft de mogelijkheid voor kennisinstellingen om hun expertise te laten zien. De consortia, overheden en niet aan consortia gelieerde bedrijven kunnen in gesprek over welke expertise van kennisinstellingen zij willen inzetten bij hun projectvoorstel.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Meer informatie

Voor meer info over de arena’s en de procedure kunt u contact opnemen via jos.van.wersch@rws.nl.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de etalage met uw expertise als kennisinstelling, laat het ons dan uiterlijk 20 april weten door een aparte e-mail te sturen naar bodemplus@rws.nl. Wij zullen dan een plek met een statafel voor u reserveren.

Overheden worden verzocht om zich ook aan te melden, uiterlijk 12 april via bodemplus@rws.nl.

Bedrijven die geen deel uit maken van een consortium of zich niet willen presenteren tijdens een 1-op1-dialoog, kunnen zich uiterlijk 12 april aanmelden voor de kennismarkt en de lunch. Stuur hiervoor een e-mail naar bodemplus@rws.nl.