2015: Internationaal jaar van de bodem

2015 is door de UN uitgeroepen tot 'international year of soils'. Wereldwijd staat in dat jaar de bodem en daarmee het natuurlijk kapitaal in de 'spotlight'. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats in het kader van het jaar van de bodem. Deze activiteiten zijn te vinden op de site jaarvandebodem.nl. Iedereen wordt opgeroepen om actief deel te nemen en eigen activiteiten via de kalender kenbaar te maken. Op 7 november vond de Nederlandse 'kick off' plaats van het jaar van de bodem.

Met het uitroepen van het 'international year of soils' wil de UN bewustwording versterken over het belang van een de bodem en haar natuurlijk kapitaal. De bodem staat onder druk en vormt daarmee een bedreiging voor de voedselvoorziening, drinkwaterbeschikbaarheid, beschikbaarheid van grondstoffen, maar ook voor adaptatie aan klimaatverandering. Bodemzekerheid is een voorwaarde voor mondiale veiligheid.

Kick off van het jaar van de bodem in Zeewolde

Op 7 november vond de 'kick off' plaats van het jaar van de bodem, op de biologisch dynamische zorgboerderij 'De Zonnehoeve'. De 'kick off' werd georganiseerd door Down2earth.nu en het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Ruim 130 mensen kwamen samen om te brainstormen en met elkaar initiatieven te ontplooien, ideeën op te doen en acties uit te werken om in 2015 de bodem een plaats te geven in het maatschappelijk debat. Deze activiteiten verschijnen in de kalender van de website jaarvandebodem.nl. Die website laat niet alleen zien wat er het komende jaar op stapel staat, maar wil ook anderen stimuleren en inspireren om actief een bijdrage te leveren. Iedereen en elke organisatie kan via de site activiteiten delen en wereldkundig maken. Een uitgebreid verslag van de 'kick off' en de daar gehouden brainstorms komen ook op die site.

Meer informatie


LOGO IYS english
Bewust Bodem Gebruik logo