Aanvragen baggerspecieverklaring vanaf 1 april 2014 mogelijk

Gepubliceerd 19 maart 2014
Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd en verleent Bodem+ (weer) statusverklaringen baggerspecie voor het vrijstellen van afvalstoffenbelasting voor te storten baggerspecie. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort, kan een baggerspecieverklaring worden aangevraagd. Voor het afgeven van baggerspecie aan een stortplaats waar uitsluitend baggerspecie wordt geaccepteerd of voor het accepteren van baggerspecie voor bewerking of hergebruik onder het Besluit bodemkwaliteit, is een baggerspecieverklaring niet relevant.

Procedure aanvraag baggerspecieverklaring

Een baggerspecieverklaring kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier baggerspecieverklaring in te vullen en te ondertekenen, en samen met begeleidende documenten per post of digitaal te versturen aan Rijkswaterstaat Leefomgeving, Bodem+. Het aanvraagformulier en informatie over de aanvraag van een baggerspecieverklaring vindt u op onze website over de Statusverklaring baggerspecie. Bodem+ neemt aanvragen voor baggerspecieverklaringen pas vanaf 1 april 2014 in behandeling. Het is wel mogelijk al eerder aanvragen voor baggerspecieverklaringen in te dienen.

Links