Beleidsevaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen op komst

Gepubliceerd 14 december 2015

In 2013 is bij de totstandkoming van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (hierna WBBE) aangekondigd dat de regels na drie jaar worden geëvalueerd. Begin 2016 starten het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) en Rijkswaterstaat met dit evaluatietraject.

Er liggen twee hoofddoelstellingen ten grondslag aan het WBBE:

  • het bevorderen van het gebruik van bodemenergie, met het oog op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2
  • duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater

Bij de evaluatie gaat het om de vraag of de regelgeving in de praktijk leidt tot de vooraf gestelde doelstellingen.

Een onafhankelijk bureau voert de evaluatie uit onder begeleiding van een projectteam. In dit projectteam zijn gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en branche-organisaties vertegenwoordigd. Rijkswaterstaat Bodem+ coördineert de evaluatie.

Het projectteam zal op basis van het evaluatieonderzoek aanbevelingen formuleren en deze aanbieden aan het ministerie.

Uitvoeringssignalen

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft al drie jaar uitvoeringssignalen verzameld. Aan de hand van kwalitatief onderzoek door middel van enquêtes en interviews wordt dit beeld aangevuld.

Ervaart u in de praktijk knelpunten en heeft u deze nog niet kenbaar gemaakt?

Neem dan contact op met de helpdesk van Bodem+.

Meer weten?

Op de website www.allesoverbodemenergie.nl vindt u meer informatie over het WBBE.