Inzicht in de ligging van grondwateronttrekkingen

Gepubliceerd 10 december 2015

Alle actieve Nederlandse grondwateronttrekkingen zijn sinds december zichtbaar op WKOtool.nl. Deze kaartlaag levert een beeld op van ongeveer 17.000 stippen verspreid over heel Nederland. Deze informatie is relevant bij de afweging of bodemenergie toepasbaar is op een bepaalde locatie, omdat grondwaterstromingen die worden veroorzaakt door een nabijgelegen onttrekking het rendement van een toekomstig WKO-systeem negatief kunnen beïnvloeden.

grondwateronttrekkingen_op_wkotoolDe informatie wordt elke 24 uur onttrokken aan het Landelijk Grondwater Register (LGR) waar de watervergunningen in geregistreerd zijn. Op den duur gaat dit LGR op in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het is een bekend gegeven dat het LGR momenteel niet optimaal functioneert, waardoor niet alle recente onttrekkingen worden getoond. Desondanks is toch besloten om deze waardevolle kaartlaag te tonen, waarbij gebruikers middels een disclaimer zo goed mogelijk zullen worden geïnformeerd over de beperkingen van de kaart.

De volgende grote wijziging van de WKOtool wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwacht. Deze wijziging houdt in dat de softwarecomponent waar de WKOtool nu op draait (Silverlight) wordt vervangen door de open source-component HTML5, omdat die beter wordt ondersteund door de huidige generatie internetbrowsers.

Meer informatie