OD Noordzeekanaalgebied ontwikkelt handhavingstool

Gepubliceerd 6 juli 2016

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontwikkelde in 2015 een digitale kaart die bodeminformatie van verschillende instanties combineert. De dienst heeft van Rijkswaterstaat subsidie ontvangen om de digitale kaart, samen met andere Noord-Hollandse omgevingsdiensten, door te ontwikkelen naar een applicatie. Met deze applicatie kunnen de inspecteurs van de diensten controles risicogerichter uitvoeren en overtreders van milieuwetgeving effectiever opsporen.

Meldingen bij verschillende instanties

Bedrijven die in de grond gaan werken, moeten dit melden bij verschillende instanties die deze informatie registreren. Werkzaamheden waarbij de weg opengebroken wordt, moet een bedrijf melden bij onder andere het MOOR Platform. Werkzaamheden in vervuilde grond moeten gemeld worden bij de gemeente of omgevingsdienst. Na het verkrijgen van een vergunning moet een ondernemer bij grote hoeveelheden grond een ‘melding start sanering’ doen, bij kleine hoeveelheden gaat het om een ’BUS-melding’. Wordt daarbij grond afgevoerd, dan moet dit ook gemeld worden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Als er grond wordt aangevoerd, moet dit gemeld worden bij het Meldpunt Besluit Bodemkwaliteit.

De dienst combineerde deze bodeminformatie en ontwikkelde in 2015 een digitale kaart waarop deze informatie zichtbaar is voor inspecteurs. De kaart toont de informatie van de verschillende instanties over de grond in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Provincie Noord-Holland.

Ontwikkeling app

Bodem + stelde 35.000 euro subsidie ter beschikking om de digitale kaart verder te ontwikkelen naar een applicatie. De Omgevingsdienst NZKG start hiervoor een pilot met andere omgevingsdiensten in Noord-Holland: Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De planning is dat de applicatie eind 2016 inzetbaar is om overtreders van milieuwetgeving op het gebied van bodem, bagger en afvalstoffengebied (waaronder Asbest) op te sporen. Met behulp van de applicatie kunnen de betrokken omgevingsdiensten controles risicogerichter inzetten en overtreders effectiever opsporen. De Omgevingsdienst NZKG wil de app in 2017 ook beschikbaar stellen voor andere handhavende instanties zoals andere omgevingsdiensten, waterschappen, RWS (Rijkswaterstaat) en inspectiediensten.

Meer informatie vindt u bij bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.