Internetconsultatie ontwerpbesluiten Omgevingswet van start

Gepubliceerd 6 juli 2016

Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart over deze ontwerpbesluiten (AMVB’s). Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten. De internetconsultatie loopt door tot 16 september 2016.

Bodembescherming en bodemenergie

De regels voor bodembescherming bij (bedrijfs)activiteiten (huidige Activiteitenbesluit) en voor bodemenergie zijn al opgenomen in de ontwerpbesluiten. Het grootste deel komt terug in het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierop kan via de internetconsultatie al gereageerd worden. Het overige deel van de bodemregelgeving zoals nu op genomen in de Wet bodembescherming, Besluit uniforme saneringen en Besluit bodemkwaliteit, maakt nog geen onderdeel uit van de ontwerpbesluiten. Deze komen later in een aanvullingsbesluit die naar verwachting in 2017 in internetconsultatie gaat. Dit voorjaar vindt wel al internetconsultatie van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet plaats.

Meer informatie vindt u op de website Omgevingswetportaal.