Belang kennisdoorwerking stevig onderstreept tijdens kennisconferentie

Gepubliceerd 13 juli 2017

Voor het beantwoorden van urgente vragen op het gebied van bodem en ondergrond, zijn innoveren en kennisontwikkeling cruciaal. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat kennis ook daadwerkelijk benut wordt en doorwerkt in de dagelijkse praktijk? Hoe voorkom je dat kennis in een rapportje terecht komt dat vervolgens in een la verdwijnt en niet of nauwelijks gelezen wordt? Tijdens de kennisconferentie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond op 29 mei stond dit thema hoog op de agenda.

In zijn presentatie over het onderwerp citeerde Govert Geldof – die zich binnen het UP bezighoudt met ‘kennisdoorwerking’ - Alexander Rinnooy Kan: ‘Kennis is de enige grondstof die toeneemt bij uitputtend gebruik.’ Juist in het gebruik van de kennis ontwikkelt zich deze. Geldof: “Een prachtige uitspraak die precies het belang aangeeft van kennisdoorwerking, een belang overigens dat tijdens de kennisconferentie heel duidelijk werd onderkend. Het gevoel was ook dat er tot nu te weinig oog is geweest voor die doorwerking en dat er wat te simpel over werd gedacht. ‘Kennis delen we wel met het organiseren van een symposium, of een regiobijeenkomst’, is vaak de gedachte geweest. Maar met zo’n zendergerichte benadering ben je er niet. Het gaat bij kennisdoorwerking vooral om interactie.”

Iedereen ontwikkelt kennis

“Daar komt bij”, vervolgt Geldof, “dat kennisinstituten, universiteiten en adviesbureaus zeker niet de enigen zijn die kennis ontwikkelen, of kennis in huis hebben. Iedereen ontwikkelt kennis. Van een bestuurder die bij een gemeente ervaring opdoet met bodemprojecten, tot een medewerker ‘riolering’ die met anderen een project opzet dat bijdraagt aan de energietransitie. In de praktijk – in het doén - ontstaat ervaringskennis. En die kennisstroom wil je op de juiste manier voeden en toegankelijk maken voor anderen zodat zij deze kunnen benutten.”

Helder beeld kennisbehoefte noodzakelijk

“Kennisdoorwerking is niet alleen van belang voor kennis die ontwikkeld gaat worden,” maakt Geldof duidelijk. “Er ligt al ongelooflijk veel kennis op de plank. Soms komen we er zelfs een beetje in om. Het probleem is dat als we alle kennis waarmee we ons werk beter zouden kunnen doen, tot ons zouden nemen, we niet meer aan ons werk toekomen. De vraag is dus hoe we er voor kunnen zorgen, dat we op de juiste momenten beschikken over de juiste kennis die ons verder helpt? Naar mijn idee kan dat alleen wanneer er een heel helder beeld bestaat van de behoefte die er op een bepaald moment in de praktijk bestaat.”

Meer budget naar doorwerking

Tijdens de kennisconferentie is het belang van kennisdoorwerking naar de overtuiging van Geldof heel duidelijk onderstreept. Er is niet alleen een rijke dialoog gevoerd en op het onderwerp gereflecteerd. Ook is duidelijk dat er meer budget naar doorwerking moet. Daarnaast ligt het voor de hand vanuit het convenant vooral die kennis- en innovatieprojecten financieel te ondersteunen die expliciet aandacht besteden aan de wijze waarop doorwerking van de ontwikkelde kennis plaatsvindt.

Heeft u behoefte aan bepaalde kennis of een bepaalde vorm van kennisdoorontwikkeling? Laat het ons weten (Irma.Kerkhof@rws.nl), dan kijken we welke ondersteuning vanuit het Uitvoeringsprogramma mogelijk is.