Breda: Natuurlijk kapitaal verrijkt beleid gemeenten

Gepubliceerd 20 februari 2017

Een systematische benadering van bodem, ondergrond, water en natuur helpt om maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie  en ruimtelijke ordening te combineren.

Natuurlijk kapitaal als verbindend concept

GrondRR en ORG-ID hebben in opdracht van Rijkswaterstaat in Breda mogelijkheden voor ecosysteemdiensten geïnventariseerd. Hierbij zijn maatschappelijke thema’s gekozen die voor gemeenten belangrijk zijn, bijvoorbeeld gezondheid, energie, afval, sport en recreatie, en mobiliteit en transport.

Door deze te koppelen aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen komen kansen naar voren voor overheid, bewoners en bedrijven.  Een hierop gerichte ontwikkeling kan voor een deelgebied als de Oostflank bijvoorbeeld de klimaatrisico’s verminderen. De integrale benadering van de methodiek sluit bovendien goed aan op het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Lees het rapport Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda op de website van GrondRR.

Netwerk KANS

Daarnaast is de gemeente Breda één van de initatiefnemers van het netwerk KANS (KlimaatAdaptatie Nederlandse Steden). Dit netwerk bestaat uit 12 middelgrote Nederlandse steden (onder andere Arnhem, Haarlem, Ede, Groningen). Behalve kennisdeling, wordt gewerkt aan een integrale werkwijze die zou kunnen worden gebruikt in het kader van de Omgevingswet.

Het Werkcahier Natuurlijke Alliantie en Natuurlijk Kapitaal geeft inspirerende voorbeelden over hoe gemeenten omgaan met het natuurlijk systeem/Natuurlijk Kapitaal als basis voor ruimtelijk planvorming en klimaatadaptatie.