Duurzaamheidsverslag 2016 Rijkswaterstaat

18% minder uitstoot van CO2-broeikasgassen dan in 2015, een CO2-certificaat en winnaar van de Procura+ Award voor duurzame aanbestedingsprocedure bij de A6 Almere. Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Rijkswaterstaat laat net als vorig jaar zien dat alle onderdelen van haar organisatie weer duurzamer zijn gaan opereren.

Door het besparen van energie en het hergebruik van grondstoffen is er een verdere stap gezet naar een volledig duurzame en klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dit duurzaamheidsverslag laat ook zien welke stappen nog gezet moeten worden om in 2030 volledig klimaatneutraal en 100% circulair te zijn.

Duurzaamheidsverslag 2016 Rijkswaterstaat

Ieder jaar stelt het ministerie een duurzaamheidsverslag op. Het geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Het beschrijft de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door IenM en daarnaast Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Het verslag bestaat uit 3 delen: een deel behandelt de activiteiten van IenM in het algemeen, een tweede deel zoomt in op de activiteiten van Rijkswaterstaat en in het laatste deel komen initiatieven van de overige agentschappen en PBL aan de orde.

Lees het verslag terug op de pagina IenM Duurzaamheidsverslag.