Einde ondersteuning SIKB0101 versie 10 nadert

Gepubliceerd 31 oktober 2017

Met het SIKB0101 protocol wordt bodeminformatie digitaal uitgewisseld. In 2012 heeft  SIKB, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd. Het protocol is zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Bodem+ zal dan ook de ondersteuning van de oude versies van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool, uitschakelen.

Door veel applicaties (zoals Bodemloket, BoToVa) wordt de nieuwste versie van SIKB0101 al ondersteund. De ondersteuning op versie 10 van SIKB0101 in de applicaties van Bodem+ en de GUID-service zou per 1-1-2017 beëindigd worden. Op verzoek van gebruikers van bodeminformatiesystemen, hebben we besloten de ondersteuning eenmalig met één jaar te verlengen. Dit geeft overheden, adviesbureaus en laboratoria tot uiterlijk 1-1-2018 de tijd om ook hun software up-to-date te maken óf over te stappen op een BIS dat de meest recente versie van SIKB0101 ondersteunt.

Met de vernieuwing sluit SIKB0101 volledig aan op de nationale standaard voor Geo-informatie (NEN3610) waardoor bodeminformatie makkelijker gedeeld kan worden met andere ruimtelijke informatie. Ook is de gegevensuitwisseling met de watersector op het gebied van veldmetingen en analyseresultaten geharmoniseerd. SIKB0101 sluit hiermee aan bij ontwikkelingen die plaatsvinden binnen BRO en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.