Even voorstellen: UP-stuurgroeplid Daan Henkens “Ik ga voor samenhang”

Gepubliceerd 13 december 2017

Sinds de zomer van 2016 is Daan Henkens vanuit de Unie van Waterschappen (UvW) lid van de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP). Voordat hij bij de UvW ging werken was hij onder meer watertrainee. “Daar heb ik vooral het belang van het leggen van verbindingen meegekregen. Binnen de watersector, maar ook tussen sectoren.” Als watertrainee stond hij mede aan de wieg van het Nationaal Bodemtraineeship. Wat is voor hem de uitdaging voor het Uitvoeringsprogramma?

Henkens studeerde bij de studie milieuwetenschappen af op het onderwerp bodemdaling. “Daardoor zit je eigenlijk al een beetje tussen water en bodem in. De les die ik door die studie meekreeg was dat alles met alles samenhangt: bodem, lucht, duurzaamheid, water, politiek. Als je een oplossing wilt vinden voor duurzaamheidsopgaven, moet je juist naar de samenhang kijken. Zo ben ik het werkende leven ingestuurd.”

Over grenzen van sectoren heen kijken

Die bagage heeft Henkens ook meegenomen naar het Uitvoeringsprogramma. “Juist nu het einde van de saneringsoperatie in zicht komt, is het belangrijk de vraag te stellen: wat willen we, waar zijn we van, wat zijn onze doelen? Dat zijn interessante vragen, want ze nodigen uit om over de grenzen van sectoren heen te kijken. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat de werelden van water en bodem formeel behoorlijk van elkaar gescheiden zijn gebleven. Maar het water- en bodemsysteem is in feite één geheel. Of een bui de bodem inzakt of niet en wel of geen wateroverlast veroorzaakt, is mede afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond.”

Kansen grijpen die samenhang biedt

“Ik ga voor de samenhang”, vervolgt Henkens. “Daar moeten we als waterschappen iets mee. Als je door maatregelen op het gebied van bodembeheer kunt bijdragen aan het oplossen van een wateropgave, dan moet je die kans grijpen. De vraag voor de waterschappen is dus ook waar mogelijkheden liggen om bij vraagstukken betrokken te raken, die we als waterschappen van oudsher wellicht een beetje meer van de zijlijn bekeken.”

Bredere blik in plaats van specialistische kijk

Wat ziet Henkens als de grootste uitdagingen voor het Uitvoeringsprogramma? “In feite zijn er twee transities gaande. De eerste transitie die de stuurgroep voor ogen heeft is die van ‘saneren naar beheren’. Daarnaast zie ik een duidelijke beweging van een sectorale naar een integrale benadering. Die tweede transitie is voor mij het meest uitdagend: het benaderen van de bodem vanuit een bredere blik in plaats van een puur sectorale benadering. Hoe gaan we die integrale benadering straks met de omgevingswet op een juiste manier inbedden in het samenspel van allerlei ruimtelijke vakgebieden?”


foto daan henkens