Even voorstellen: twee nieuwe UP-stuurgroepleden

Sinds 1 januari heeft de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma (UP) er twee nieuwe gezichten bij: Hanneke Brouwer vanuit het ministerie van I&M en Jaap Berends namens de VNG. Wat valt hen op en waar liggen wat hen betreft de uitdagingen voor het Uitvoeringsprogramma? Even voorstellen!

Hanneke is van huis uit jurist maar studeerde ook Franse taal & letterkunde en Internationale economische betrekkingen. Voordat ze overstapte naar I&M werkte ze ruim 25 jaar bij het ministerie van Economische Zaken. “Daar was ik verantwoordelijk voor onder meer de Mijnbouwwet en mijnbouwvergunningverlening. In mijn pakket viel ook de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), dus nieuw waren alle bodemtermen en -begrippen gelukkig niet toen ik overstapte naar I&M.”

Herverdeling van taken

Ook voor Jaap is de bodemwereld niet geheel nieuw. Hij werkte tien jaar bij verschillende gemeenten en nu negen jaar bij de VNG, waar hij zich onder meer bezighield met ruimtelijke ordening en economie en onlangs kort met schaliegas en de Mijnbouwwet. “Maar zo vol in de bodemwereld als nu, zat ik voorheen nog niet. Ik ben me de eerste maanden dus vooral goed aan het inlezen.” Zijn ‘gemeente-bril’ komt in deze transitieperiode goed van pas meent hij. “Ontwikkelingen als STRONG en de Omgevingswet vragen om een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. De rol van gemeenten is daarbij essentieel, maar ook nieuw. De ene gemeente ziet dat als een kans om eindelijk zaken zelf te kunnen oppakken. De ander kijkt er juist tegenop om die veranderingen goed te implementeren. Binnen de stuurgroep zie ik het als mijn taak die nieuwe regierol van gemeenten invulling te geven.”

Wie is eigenaar van wat

Ook Hanneke merkt op dat deze transitiefase een nieuwe rolverdeling met zich meebrengt. “Alles is in beweging, ook de rol van de stuurgroep zelf. Waar er tijdens de eerste convenantsperiode vooral één opgave centraal stond – saneren – is de opgave nu veel breder, namelijk beheren. We gaan van centraal naar decentraal, van sectoraal naar integraal en van UP naar eigenaarschap. En daarom moeten we opnieuw bekijken waar we met elkaar naartoe willen en wie het eigenaarschap heeft van wat. Door die verbreding van de focus hebben we ook met meer partijen en stakeholders te maken.”

Gedreven professionals

Wat beide nieuwe stuurgroepleden opvalt is de professionaliteit van hun collega’s. Hanneke: “Ik ontmoet erg veel enthousiaste bodemprofessionals en de wil om samen te werken is bij iedereen aanwezig.” Jaap vult aan: “Het zijn hier gedreven mensen die als een geoliede machine zaken oppakken. Je merkt dat deze groep waarschijnlijk dankzij het eerste convenant goed samenwerkt, al is het nu met de nieuwe opgave weer even zoeken naar de juiste balans. Een interessant proces waar we nu middenin zitten.”