Inspiratiedocument ‘best practices’ kabels en leidingen

De herontwikkeling van het Stationsplein Zuid te Eindhoven staat op de planning. Gebleken is dat de kabels en leidingen in Eindhoven een steeds terugkomend en belangrijk knelpunt vormen.  De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur.

Aanleiding

De gemeente Eindhoven plant de herontwikkeling van Stationsplein Zuid. De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur. Daarvoor willen partijen de kabel- en leidingbedrijven uitdagen om samen met de gemeente en de Technische Universiteit Eindhoven nieuwe en duurzame oplossingen te bedenken voor de ondergrondse infrastructuur. De ontwikkeling van Stationsplein Zuid is nu in de initiatieffase. Dit biedt dé kans om innovatieve oplossingen in de haarvaten van het plan mee te nemen en optimaal effectief te laten zijn.

Doel

Met het ‘Innovatieproject Kabels & Leidingen’ wil de gemeente binnen 1 jaar samen met haar partners duidelijke en gedragen stappen zetten naar duurzame oplossingen voor de knelpunten op het gebied van kabels- en leidingen. Beoogd resultaat zijn oplossingsrichtingen voor het ruimtegebrek in de ondergrond en het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte met het oog op de aanwezige en toekomstige ondergrondse infrastructuur op Stationsplein Zuid te Eindhoven.

Resultaat

Een werkgroep heeft ervoor gezorgd dat in de tenderdocumenten randvoorwaarden over proces- en beheeraspecten voor kabels en leidingen zijn opgenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een inspiratiedocument met technische oplossingsrichtingen (Best Practices) opgesteld.

Voor meer informatie en het inspiratiedocument de quick scan ‘Best Practices’ van het innovatieproject Kabels en leidingen project Stationsplein Zuid te Eindhoven zie de website www.bodemconvenant.nl.