Jaarrapportage Bodem+ 2016 gepubliceerd

In de jaarrapportage van Bodem+ over 2016 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.

Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Dat doet Bodem+ bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie. Dat was ook in 2016 zichtbaar en merkbaar in ons werk.

Het jaarwerkplan en de jaarrapportage van Bodem+ verschijnen als webmagazine. U kunt de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.

Jaarrapportage_Bodem+_2016