JongSTRONG en Rijkswaterstaat tijdens het nieuwe (net)werken in gesprek over veranderingen in het werkveld

Veel jonge professionals vinden het belangrijk om te netwerken en kennis uit te wisselen. Maar vaak is er weinig tijd om dat te realiseren. Verschillende organisaties geven tegelijkertijd aan dat de jonge professional niet zichtbaar is en dat kennisoverdracht in het werkveld bodem en ondergrond belangrijk is.

Daarom heeft JongSTRONG in samenwerking met Rijkswaterstaat het 'nieuwe (net)werken' georganiseerd. Een combinatie van flexwerken en netwerken tegelijkertijd. Je kunt namelijk tegenwoordig overal werken als je maar een internetverbinding hebt (wifi).

JongSTRONG is een netwerkorganisatie voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond. Door het organiseren van activiteiten, het bijdragen aan maatschappelijke discussies en de samenwerking te zoeken met andere netwerken willen ze jonge professionals met elkaar te verbinden, ze enthousiasmeren voor het werkveld en ruimte bieden voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Het nieuwe netwerken

Deze bijeenkomst van het nieuwe (net)werken in samenwerking met Rijkswaterstaat stond in het teken van de transitie van het bodemwerkveld. Vanuit die aanleiding werkten ongeveer 10 jonge professionals op 9 juni samen met bodem- en ondergrondspecialisten van Rijkswaterstaat op de 5e etage in Westraven.

Afbeeling JongSTRONG

Tijdens het nieuwe (net)werken was er ruimte om van elkaar te leren door kennis te maken tijdens de meet&greets, een plenaire sessie tijdens de lunch en een afsluitende borrel. Aan de hand van inleidende presentaties en een quiz door Nicole Hardon, Jos van Wersch en Remco de Boer (allen van Rijkswaterstaat) is met de deelnemers tijdens de lunch gesproken over de manier waarop kennisdoorwerking binnen het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant wordt vormgegeven en de ontwikkelingen op het vlak van de Omgevingswet. Wat verandert er voor de bodem- en ondergrondprofessional en hoe beleven jongeren deze veranderingen?

Toekomst

De enthousiaste reacties geven aanleiding om 'Het nieuwe(net)werken' te blijven organiseren. Naar verwachting vindt de volgende editie in oktober plaats en richt deze zich op de invloed van virtual reality en gaming op de bodemsector. De verwachting is dat deze manier van werken in de toekomst meer ingeburgerd raakt en dat de kennisuitwisseling tussen jong en oud en organisaties onderling steeds beter en vanzelfsprekender wordt.

Voor meer informatie over dit initiatief of over JongSTRONG kun je contact opnemen met het bestuur van JongSTRONG (info@jongstrong.com) of Remco de Boer (remco.de.boer@rws.nl).