Lancering boekwerk ‘Giflandschap Revisited’

Begin november werd het boek ‘Giflandschap Revisited’ gelanceerd. Bekend fotograaf Wout Berger geeft met het boek een compleet beeld van de bodemsaneringsoperatie in Nederland in de afgelopen dertig jaar. Het vormt een vervolg op het boek ‘Giflandschap’ dat dezelfde fotograaf eind jaren ’80 maakte. Foto’s van de grote saneringslocaties ‘toen’ en ‘nu’ vormen de kern, deze zijn ook te zien in het Fotomuseum Rotterdam tot begin januari 2018.

Utrecht Griftpark

foto: Wout Berger

In de jaren ’80 van de vorige eeuw bleek dat een groot aantal locaties in Nederland vervuild was. Deze vervuiling kende vele oorzaken, van ongecontroleerd dumpen van allerlei chemisch afval tot lekke rioolstelsels. Eind jaren ’80 legde Wout Berger vele bodemsaneringslocaties fotografisch vast en verzamelde deze in het boek ‘Giflandschap’. Met deze foto’s toonde Berger toentertijd hoe bedrieglijk de werkelijkheid kan zijn: plekken die zwaar vergiftigd zijn, zien er vaak idyllisch mooi uit.

Sindsdien is veel werk verzet om het probleem van de bodemverontreiniging beheersbaar te maken. Aanleiding voor een vervolg.

Giflandschap Revisited

Vijfentwintig jaar later treedt Berger in zijn eigen voetsporen en bezoekt hij de destijds gefotografeerde locaties nog eens, om ze vanuit ongeveer hetzelfde standpunt opnieuw in beeld te brengen. Dit levert fascinerende beeldcombinaties op met foto’s uit de eerdere serie en maakt duidelijk hoe het landschap in een tijdsbestek van een kwart eeuw kan veranderen - of helemaal niet. Het resultaat van veranderingsprocessen die zich in het dagelijks leven vaak onmerkbaar voltrekken, is zo in één (zij het dubbele) oogopslag zichtbaar.

Bovendien is er een extra dimensie aan het project toegevoegd. Doordat Berger deze keer heeft samengewerkt met bodemdeskundigen wordt het verhaal achter de beelden belicht en geeft het inzicht in de aanpak en omvang van de bodemsaneringsoperatie die de afgelopen dertig jaar in Nederland is uitgevoerd.

Volop in beweging

In deze dertig jaar zijn veel locaties vergaand gesaneerd en veel verontreinigingen beheersbaar gemaakt. Het denken over risico’s is in de loop der tijden veranderd en er zijn nieuwe technieken ontwikkeld. Soms hebben we van verweesde landschappen weer prachtige gebieden weten te maken. Voor sommige problemen hebben we nog geen finale oplossing weten te bedenken. Binnen één generatie hebben we geleerd om van problemen ook weer kansen te maken. Kortom; het veld is volop in beweging. Nog steeds, want we zijn nog niet klaar: de zorg voor een goede vitale bodem zal altijd blijven.

Het boek is tegelijkertijd een eerbetoon aan degenen – beleidsmakers, wetenschappers, aannemers, ingenieurs, vrijdenkers – die de afgelopen decennia vanuit verschillende achtergronden hebben bijgedragen aan het oplossen van de problemen rondom de saneringsoperatie.

Tentoonstelling Fotomuseum

Van 4 november 2017 tot en met 7 januari 2018 presenteert het Nederlands Fotomuseum de tentoonstelling Giflandschap Revisited van Wout Berger. Werk uit beide series wordt getoond.

Meer informatie

Het project Giflandschap Revisited werd mede mogelijk gemaakt door
Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs en het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond.

Voor meer informatie en/of bestellen van het boek, kunt u terecht op de site van de initiatiefnemer Boekwerk Bodemsanering of op de website van het Fotomuseum.