Nieuwe CROW richtlijn 400 voor werken in en met verontreinigde bodem

CROW heeft de nieuwe richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ gepubliceerd. Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten.

De richtlijn is een herziening en samenvoeging van de huidige publicaties ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (CROW 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (CROW 307).

De nieuwe CROW-richtlijn ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ heeft betrekking op alle werkzaamheden die in en met verontreinigde bodem of baggerspecie kunnen plaatsvinden. Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze moet aan de ene kant de veiligheid van medewerkers borgen met passende beheersmaatregelen en aan de andere kant is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. Lees verder en bestel de publicatie op de website van het CROW.
(Bron: CROW)


voorpagina publicatie Werken in en met verontreinigde bodem