Oproep: werk mee aan opbouw database voor onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

Gepubliceerd 11 oktober 2017

De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest gaat van start. Diverse private en publieke organisaties die zich hebben aangesloten bij dit initiatief gaan hiermee in het najaar van 2017 aan de slag. Beschikt u over data uit asbestonderzoeken of partijkeuringen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen wij u uit om hier ook aan bij te dragen.

Aanleiding en achtergrond

Op 21 juni 2017 is een initiatief van start gegaan, waarbij een groot aantal organisaties zich bereid hebben verklaard om gezamenlijk een database op te bouwen om de relatie tussen puin in de bodem en de verdenking op asbest te onderzoeken. In een eerder nieuwsbericht is meer hierover te lezen.

In de zomer van 2017 werkte een werkgroep met een aantal specialisten een voorstel uit voor een standaard format voor een spreadsheet. Deze spreadsheet gaan de deelnemers van het initiatief invullen aan de hand van data uit onderzoeksrapporten waarover zij beschikken. Ook zijn een aantal kwaliteitscriteria vastgelegd waaraan de data minimaal moet voldoen.

De deelnemers aan het initiatief gaan nu aan de slag om de spreadsheet te vullen met data aan de hand van in het verleden uitgevoerde asbest in (water)bodemonderzoeken en partijkeuringen. Alle betrokken organisaties zijn bereid de database gezamenlijk en op eigen kosten op te bouwen.

Ook uw medewerking wordt op prijs gesteld!

Omdat het belangrijk is dat de database straks van voldoende omvang is, draagvlak heeft en op landelijk niveau een voldoende geografische dekking krijgt, nodigen wij u uit om mee te werken aan het opbouwen van de database. U kunt dat doen door zelf de spreadsheet in te vullen aan de hand van (water)bodemonderzoeken en partijkeuringen op asbest, waarover u beschikt.

Voor deelname aan het opbouwen van de database kunt u contact opnemen met Alex Koenders (ak@koenders-partners.nl), Peter van Mullekom (Peter.vanMullekom@stantec.com), of Marcel Cassee (marcel.cassee@rws.nl). U ontvangt dan een bericht met verdere informatie en als bijlage de spreadsheet om in te vullen. Het invullen van de spreadsheet is mogelijk tot en met vrijdag 12 januari 2018. Vanzelfsprekend wordt de data alleen gebruikt voor het uitvoeren van de analyse.

Let op: de deadline voor het aanleveren van de database is verlengd naar 12 januari 2018!

Vervolg

Nadat de spreadsheets ingevuld zijn, kan de analyse van de data plaatsvinden. De daadwerkelijke analyse van de database vindt begin 2018 plaats door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. De resultaten van het onderzoek kunnen op termijn wellicht aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek (uit de NEN-normen) bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien.