STRONG is still going STRONG

Gepubliceerd 3 oktober 2017

Op vrijdag 15 september 2017 was de Stakeholdersbijeenkomst STRONG. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen bijgepraat over de vervlechting van het Uitvoeringsprogramma STRONG en dat van het Convenant Bodem en Ondergrond. Daarnaast was er aandacht voor de stand van zaken rondom het strategische programma en de verkenningen.

Achtergrond

Sinds de vorige bijeenkomst in 2016 hebben de programmaleiders van het UP STRONG gewerkt aan een strategisch programma voor het UP STRONG en de vervlechting daarvan met het UP Bodem en Ondergrond. De programmaleiders zijn Douwe Jonkers (van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - nu Infrastructuur en Waterstaat), Henk van den Berg (gemeenten) en Astrid Slegers (provincies) en de programmamanager van het UP Convenant Bodem en Ondergrond (Corné Nijburg).

foto bijeenkomst STRONG

Programma

In het eerste deel van de ochtend is met drie presentaties de stand van zaken toegelicht. In het tweede deel van de ochtend zijn tijdens de sessies verkenningen gepresenteerd voor zes thema’s: Kabels en Leidingen, Bodemdaling, Geothermie, Landbouw, Grondwater, Geothermie en Bodemenergie.

Daarnaast is getoetst  of we met die verkenningen op de goede weg zijn:

  • Wat zijn de thematische opgaven?
  • Sluit het aan op de behoefte van de praktijk?
  • Wat moeten we extra doen?

Vervolg

De bijeenkomst werd afgesloten met de constatering dat de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend waar veel op tafel is gekomen en veel is opgehaald. De opbrengst werd de verkenners meegegeven voor afronding van de verkenningen en wordt door het UP uitgewerkt en meegenomen bij het opstellen van het Werkprogramma van het UP Bodem en Ondergrond voor 2018.

U kunt een uitgebreid verslag van de Stakeholdersbijeenkomst STRONG (pdf, 557 kB) downloaden.