Verbeterde WKO-tool publiceert karakteristieken bodemenergiesystemen

Gepubliceerd 20 februari 2017

De website WKOtool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basis-karakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen. Gegevens zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing) zijn belangrijk bij het inschatten van de invloed van een bodemenergiesysteem op de omgeving.

WKO-tool

WKOtool.nl is een product van Rijkswaterstaat in samenwerking met gemeenten en provincies. De WKO-tool is een gewaardeerd instrument voor bijvoorbeeld installateurs die op eenvoudige wijze kunnen toetsen wat de haalbaarheid is van de toepassing van bodemenergie op een bepaalde locatie in Nederland. Met deze tool wordt deze duurzame vorm van energie gestimuleerd.

wko-tool_screenshot

Inzicht in bestaande systemen

Op WKOtool.nl brengen verschillende kaarten ‘aandachtsgebieden’ in beeld, zoals grondwaterbeschermingsgebieden en natuurgebieden. Ook toont de tool open en gesloten bodemenergiesystemen en overige grondwateronttrekkingen, omdat de ligging ervan belangrijk is om te kunnen bepalen of een nieuw te installeren systeem niet een bestaand systeem gaat beïnvloeden.

Tot nu kon alleen de ligging van het systeem worden bekeken. Nu is ook een functie ingebouwd, die met klikken op die stip enkele basiskarakteristieken weergeeft. Het gaat daarbij om onder andere het debiet, het aantal bronnen en de Seasonal Performance Factor (SPF, het rendement).

Nationale Energie Atlas

Deze recente wijziging is voorlopig de laatste wijziging in WKOtool.nl. Op dit moment verkent Rijkswaterstaat  of de functionaliteit kan worden samengevoegd met de Nationale Energie Atlas op internet. Hierdoor ontstaat er één plek waar de gebruiker alle duurzame energiemogelijkheden naast elkaar kan vergelijken.