Verklaringen niet-reinigbaarheid grond en Baggerspecieverklaringen digitaal

Gepubliceerd 29 november 2017

Vanaf 22-11-2017 ontvangt u Verklaringen van niet-reinigbaarheid grond en Baggerspecieverklaringen digitaal van Rijkswaterstaat Bodem+. Beide typen verklaringen worden inmiddels digitaal ondertekend en verzonden. Hiermee is de procedure volledig gedigitaliseerd en wordt de duur tussen uw aanvraag en de beschikking van de verklaring verder verkort. Een register van verleende en geweigerde verklaringen kunt u digitaal raadplegen via Verklaringen Online.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het gaat om een partij baggerspecie die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan digitaal per e-mail.
Aanvragen verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan: bssa@rws.nl.
Aanvragen baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan: wbm@rws.nl.