Verslag bijeenkomst Ondergrond in de omgevingsvisie

Gepubliceerd 21 december 2017

In de context van de Omgevingswet gebeurt er ook voor bodem en ondergrond veel rond de energietransitie. Dit betekent een heel nieuw spel waarmee gemeenten moeten oefenen en de rol van bodem en ondergrond moeten laten zien. Ruim 60 deelnemers discussieerden hierover op 18 december in Amersfoort.

Aanleiding

In 2017 hebben een aantal trajecten vanuit het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond, i.s.m. VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Deltares, plaatsgevonden bij verschillende gemeenten en regio’s in Nederland. Aanleiding was de ambtelijke en bestuurlijke ambitie van de VNG dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en implementatie van de omgevingswet.

Sessies

De middag stond in het teken van wat we anders moeten gaan doen; wat betekent het één voor het ander…..

Er waren sessies over:

  • Adaptatiepaden en knikpunten voor adaptief beleid (Rutger van der Brugge van Deltares, Olaf Terlouw (gemeente Woerden)
  • Interactie met de bestuurder – wat is de nieuwe vraag, Henk van den Berg (VNG), Jos Mol (gemeente Enschede)
  • Maatschappelijke opgaven / Omgevingsscan Maaike Blauw (Deltares), Laura van Rossem (VNG)
  • Visualisatie ondergrondgegevens voor Omgevingsbeleid, Linda Maring (Deltares), Ron Nap (gemeente Apeldoorn)

Zie bijgaand verslag.