Website Bodem+ verhuisd naar eigen domein

De website van Bodem+ is verhuisd vanuit RWSleefomgeving naar haar eigen domein. De tweede stap van het ombouwen van RWSleefomgeving tot portal. De eerste stap was het volledig responsive maken met een bredere opmaak van de sites van de Helpdesk Water, InfoMil en RWSleefomgeving.

De content van Bodem+ is nu als volgt gecategoriseerd:

  • aanvragen (van erkenningen en verklaringen), een nieuwe ingang voor de wettelijke taken van Bodem+;
  • bodem en ondergrond;
  • natuurlijk kapitaal;
  • wet- en regelgeving;
  • opgaven, een nieuwe ingang. Gaat in op de sleutelrol die het natuurlijk systeem (waaronder bodem en ondergrond) en duurzaam landmanagement spelen in de oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken (zoals wereldvoedselveiligheid en aanpassing aan de klimaatverandering).

Beeldmerk Bodem+