Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Gepubliceerd 8 augustus 2017

Op 7 augustus is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) en enkele andere ministeriële regelingen gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 18 september 2017.

De belangrijkste reden voor de consulatie is het doorvoeren van één van de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit uit 2011, te weten het beter borgen van de uitvoering van het vooronderzoek. Uit onderzoek van toezichthouders is namelijk gebleken dat regelmatig milieuhygiënische verklaringen voor toe te passen grond worden opgesteld zonder dat een vooronderzoek is uitgevoerd. Daarnaast wordt een uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting van stortplaatsen opgelost en wordt de registratieverplichting voor veldwerkers aangepast. Tot slot vindt de periodieke actualisatie van de normdocumenten plaats.

De verwachte ingangsdatum was 1 januari 2018, maar de inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is verschoven.