Wijziging Regeling financiële bepalingen bodemsanering gepubliceerd

In navolging op publicatie van het wijzigingsbesluit is nu ook de wijziging van de Regeling financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) in de Staatscourant (pdf, 2.3 MB) geplaatst. De gewijzigde regels treden per 1 juli 2017 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.

De aanpassingen van besluit en regeling moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen en een efficiëntere inzet van kennis en expertise in de begeleiding tijdens die periode. Deze wens tot versnelling vloeit zowel voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015, als uit de komst van de Omgevingswet.

De wijzigingen dragen ertoe bij dat er meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, waardoor ook het aantal saneringen stijgt. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp en naar de nota van toelichting op het wijzigingsbesluit van het besluit zelf.