Bodemonderzoeken bij de Noordervaart in Nederweert

Gepubliceerd 20 juni 2018

Ingenieursbureau Witteveen+Bos verricht in opdracht van Rijkswaterstaat bodemonderzoeken bij de Noordervaart in Nederweert. De bodemonderzoeken vinden plaats tussen 18 en 29 juni 2018.

bodemonderzoek

Diverse gespecialiseerde bedrijven zullen in de omgeving van en op de Noordervaart aan de slag gaan om data over de bodem te verzamelen. Ook in de weken daarna kunnen nog werkzaamheden worden uitgevoerd, alleen zullen deze minder intensief zijn.

Wateraanvoer vergroten

Voor 2020 heeft Rijkswaterstaat de opdracht om de wateraanvoer naar de Peel te vergroten. Om te bepalen wat de beste manier is om dit te bereiken, worden door Witteveen+Bos diverse onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken moeten onder meer inzicht geven in de bodemgesteldheid, zoals de bodemopbouw, het draagvermogen, het grondwaterniveau en de kwaliteit van de (water)bodem.

Stremmingen voor verkeer

Het verkeer zal hiervan weinig hinder ondervinden. De Wessemerdijk zal op enkele momenten gestremd zijn, maar plaatselijk verkeer kan wel passeren.

Aard van de bodemonderzoeken

Er worden verschillende soorten veldonderzoek uitgevoerd, zoals boren, sonderingen en het plaatsen van peilbuizen. Bij sonderingen worden met een sondeerwagen het draagvermogen van de bodem gemeten. De sonderingen worden uitgevoerd tot een diepte die varieert tussen de 10 en 25 m. De boorgaten hebben een doorsnede van circa 10 cm. Boor- en sondeergaten worden na afloop netjes afgedicht en het terrein wordt opgeruimd. Vooraf aan het sonderen voeren we een NGE (Niet Gesprongen Explosieven) onderzoek uit. We bepalen hierbij met een magnetometer of overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog zich in de bodem bevinden.

Ook plaatst het ingenieursbureau in opdracht van Rijkswaterstaat peilbuizen die we minimaal 3 maanden laten staan om de effecten door veranderingen in het grondwaterniveau tijdig te constateren en aan te tonen, ook bij eventueel toekomstige werkzaamheden. De peilbuizen worden tot een diepte van maximaal 20 m beneden maaiveld mechanisch geplaatst. De diameter bedraagt 10 cm. De peilbuis wordt afgewerkt met een straatpot of een beschermkoker.

instrumenten bodemonderzoek

Meer informatie over bodemonderzoek bij de Noordervaart

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal voorkomen is niet mogelijk. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Bekijk dan de projectpagina Noordervaart: verbetering waterdoorvoer Noordervaart of bel de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.