Eerste kennisarena’s Bodemkwaliteitszorg & Omgevingswet

Gepubliceerd 22 januari 2018

Op 24 november 2017 organiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en ondergrond de eerste kennisarena’s voor de thema’s 'Bodemkwaliteitszorg' & 'Omgevingswet'.

De kennisarena’s op 24 november 2017 waren het begin van het traject voor de 'concurrentiegerichte dialoog' voor de thema’s 'Bodemkwaliteitszorg' & 'Omgevingswet'.  De bedoeling van dit traject is om ruimte te bieden voor geïnteresseerde partijen (overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen) om aandachtspunten en oplossingen aan te dragen om in de kennisbehoefte van de convenantspartners te kunnen voorzien.

Iedereen die wilde meedenken was van harte welkom, over het aanscherpen van de kennisvragen en over de wijze waarop we samen de uitdagingen per kennisvraag kunnen aanpakken. In een dialoog werden de voorgestelde aandachtspunten verder uitgewerkt en bepaald wat uiteindelijke de uitvraag zal worden.

Aanscherpen kennisvragen

De arena’s worden ingezet om de kennisvragen van de overheden per thema nader te definiëren en aan te scherpen, met projecten waarvan de resultaten in eerste instantie de overheden maar ook publiek en bedrijfsleven mee geholpen zijn. Het programma van eisen voor beide thema’s wordt aangepast met behulp van de resultaten van deze arena’s. Hier wordt mee verder gegaan tijdens de tweede kennisarena’s op 5 maart.