Erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit worden per 1 augustus 2018 digitaal verzonden

Gepubliceerd 26 juli 2018

Vanaf 1 augustus 2018 verstuurt Rijkswaterstaat Bodem+ u de erkenning Besluit bodemkwaliteit per e-mail. De erkenning wordt voorzien van een digitale ondertekening met gekwalificeerd certificaat. Door deze nieuwe werkwijze kunnen wij uw aanvraag om erkenning of uw verzoek tot wijziging van uw erkenning sneller afhandelen.

Zoeken naar erkende bedrijven

Wilt u weten of een bedrijf is erkend voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden? Dan kunt u dit nakijken in het zoekmenu erkende bodemintermediairs.

Erkenning aanvragen of wijzigen

Wilt u een erkenning aanvragen of wijzigen op basis van het Besluit bodemkwaliteit? Dan maakt u gebruik van de formulieren. Hier vindt u ook formulieren die gebruikt moeten worden in geval van faillissement of surseance van betaling.

Wilt u een erkenning aanvragen of wijzigen voor het 'nemen van monsters van afvalstoffen' (BRL 1000, protocol 1004) op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen? Dan maakt u gebruik van het formulier op de pagina Aanvragen erkenning op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Neem u dan contact op met de helpdesk Bodem+.


Zie ook

erkenningen werkendam bodemonderzoek MG 5279