Ervaringen Gouda met Quick scan MKBA

Gepubliceerd 5 juni 2018

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan hoe zij het gebruikte instrument hebben ervaren en hoe het heeft bijgedragen aan hun specifieke doelen en eisen. In deze eerste editie is Arianne Fijan, Senior Beleidsadviseur Openbare Ruimte van de Gemeente Gouda aan het woord over het gebruik van het instrument 'Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)'.

Quick Scan MKBA helpt gemeente Gouda bij bevestiging onderbuikgevoel

Bodemdaling in Gouda is een complex probleem. Verschillende betrokken partijen hebben er een andere kijk op en vaak is het niet duidelijk wie nou de eigenaar van het probleem is. De gemeente Gouda neemt dan ook graag het voortouw in deze opgave en probeert samen met andere overheden, bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokkenen tot een oplossing te komen hoe om te gaan met de gevolgen van bodemdaling in de komende jaren.

Het is belangrijk om potentiële oplossingen te toetsen aan bijvoorbeeld de haalbaarheid, maar vooral ook de kosten. Het uitzoeken van de kosten voor de bedachte alternatieven was dan ook het hoofddoel van de gemeente. “Dat we ook inzichten gekregen hebben in de baten van een alternatief, was een pluspunt. De MKBA, uitgevoerd door Deltares, heeft ervoor gezorgd dat we een eerste indicatie van de kosten, baten, maar ook de haalbaarheid van alternatieven hebben kunnen inzien. Het heeft ons “onderbuikgevoel” bevestigd, dat een bepaald alternatief niet haalbaar is. Dit stelt ons dus in staat om op een analytische en onderbouwde manier een keuze te maken voor het uitwerken van een bepaald alternatief”, zegt Arianne.

Ze is uitermate tevreden met de nieuwe inzichten die de Quick Scan MKBA naar voren gebracht heeft en zou dit zeker weer gebruiken in de toekomst. “Het heeft bij ons echt voor een omslagpunt gezorgd. Er zijn plannen om de Quick Scan verder te verbeteren en onze oplossingsrichting zo nog beter te definiëren.”

Het gebruik van de MKBA geeft redelijk snel inzicht en zorgt daarnaast voor een bepaalde impact. Toch is het belangrijk om je te realiseren dat er een bepaald proces moet worden gevolgd en dat er voor het invullen van kentallen expertkennis nodig is. Het is daarom cruciaal dat er naast een proces begeleider ook lokale stakeholders betrokken zijn bij het uitvoeren van een MKBA.