Grondmetingen langs A27 Ring Utrecht met sondeerwagen

Vanaf maandag 26 maart 2018 vinden grondmetingen plaats langs de A27 bij Utrecht. Het gaat om zogenoemde sonderingen: hiermee wordt de stevigheid (ofwel: draagvermogen) van de grond gemeten.

SondeerwagenDe sondeerwagen van het bedrijf Fugro (foto: ©Fugro)

De metingen zijn onderdeel van de voorbereidende onderzoeken voor de aanpassing van de A12/A27 Ring Utrecht die vanaf 2020 van start gaat.

Geotechnisch bedrijf Fugro zal vanaf maandag 26 maart 2018 met een sondeerwagen in de omgeving van Lunetten en Amelisweerd rondrijden en op een aantal locaties metingen uitvoeren. Een sondeerwagen is een wagen waaronder een staaf met kegelvormige punt is geïnstalleerd. De staaf, met een tophoek van 60 graden, wordt vanuit de wagen in de grond gedrukt. Hierbij wordt de weerstand van de grond gemeten. Zo bepalen we de stevigheid van de grond, ook wel draagvermogen genoemd.

Grondinformatie A27 Ring Utrecht van groot belang

Door te meten wat de weerstand van de grond is, verzamelen we belangrijke gegevens over de bodemgesteldheid in het projectgebied van de Ring Utrecht. Deze informatie is van grote waarde voor de toekomstige aannemer. Hiermee kan hij namelijk bepalen welke techniek en materialen nodig zijn om straks op een veilige en duurzame manier de snelweg te verbreden of een viaduct aan te passen. Daarbij kan op basis van de gegevens een realistisch beeld van de kosten en de planning van de werkzaamheden worden geschetst. De daadwerkelijke uitvoering van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht start vanaf 2020.