Handelingskader voor PFAS gepresenteerd

Gepubliceerd 27 juni 2018

Op 25 juni 2018 is het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS is tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigd aan de gemeente Dordrecht.

PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor het omgaan met deze 'opkomende stoffen' in de bodem is door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht een handelingskader opgesteld. Dit kader beschrijft hoe op een praktische wijze omgegaan kan worden met deze stoffen in grond en grondwater. Het handelingskader is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden en mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het symposium is dit handelingskader gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Rik van der Linden. Op de website van het expertisecentrum PFAS kan het handelingskader worden gedownload.