Helpdesk Bodem+ in 2017: veel vragen over asbest

Gepubliceerd 4 juli 2018

In 2017 zijn er 2.414 vragen gesteld aan de helpdesk van Bodem+. Dat is een lichte daling van het aantal vragen (-0,5%) vergeleken met 2016. De stabilisatie van het aantal vragen kan verklaard worden door het uitblijven van wijzigingen in de regelgeving. Daarnaast zijn in 2017 nauwelijks wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd.

Helpdeskvragen per jaar

Meeste vragen over Besluit bodemkwaliteit

De meeste vragen zijn gesteld over het Besluit bodemkwaliteit. Opvallend is dat het aantal vragen over asbest in de bodem in 2017 is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Een deel van deze vragen zijn gesteld over de relatie tussen puin en verdenking van asbest bij onderzoeken en keuringen. Ook worden veel vragen gesteld over onderzoeksprotocollen en Beoordelingsrichtlijnen.

Helpdeskvragen getypeerd 2017

Meldkamer meldpunt bodemkwaliteit: minder vragen en minder storingen

In 2017 zijn daarnaast 502 vragen aan de meldkamer van het meldpunt bodemkwaliteit gesteld. Een daling van 39% ten opzichte van 2016. Dit terwijl het aantal meldingen juist met 5% is gestegen naar een aantal van 20.617 meldingen. De verklaring voor de daling van het aantal vragen is dat zich in 2017 veel minder storingen en gebruikersproblemen hebben voorgedaan.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uit een onder de gebruikers van de helpdesk uitgezet klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de helpdesk goed gewaardeerd wordt met een gemiddeld cijfer van 7,6. Klanten waarderen ons over de kwaliteit van de beantwoording, de beantwoordingstermijn en onze deskundigheid. Tegelijkertijd worden als verbeterpunten genoemd: gerichter antwoord geven op de vraag en verwachtingmanagement over de doorlooptijd van complexere (langer openstaande) vragen.

Website

Het aantal bezoeken aan www.bodempus.nl bedroeg ruim 238.000 weergaven en lag in 2017 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016. Nog enkele feiten:

Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)

De helpdesk van Bodem+ is onderdeel van het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkwaterstaat en werkt voor de vraagbeantwoording onder andere samen met de helpdesken van Kenniscentrum InfoMil, de helpdesk Water en de helpdesk Afvalbeheer. Het Informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over de werkvelden van Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). In 2017 zijn aan het Informatiepunt WVL 30.747 vragen gesteld, een toename van 31% ten opzichte van 2016. De toename is grotendeels veroorzaakt door extra vragen over het LAVS, als gevolg van de verplichtstelling van dit systeem in maart 2017. Lees meer in de factsheet over het Informatiepunt WVL in 2017 [link opnemen naar jaarverslag IP WVL]