Informatiepunt WVL in 2017: ruim 30.000 vragen

De vragen aan het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) gingen over de uitleg van milieuregelgeving, maar ook over digitale (meld)applicaties. Met in totaal 30.747 vragen, was sprake van een forse toename ten opzichte van 2016. Lees meer in het modulair opgezette jaarverslag.

Veel vragen over LAVS

In 2017 zijn aan het Informatiepunt WVL 30.747 vragen gesteld, een toename van 31% ten opzichte van 2016. De toename is grotendeels veroorzaakt door extra vragen over het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), als gevolg van de verplichtstelling van dit systeem in maart 2017.

Ook over de onderwerpen afval, water, (externe) veiligheid, MER, Omgevingsloket (OLO) en het Informatiepunt Omgevingswet zijn meer vragen gesteld dan in 2016. De overige onderwerpen laten een stabilisatie of daling van het aantal vragen zien. De oorzaak hiervan is dat geen (grote) wijzigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd. De huidige regelgeving is veel bekend en er is veel informatie ontsloten via onze websites.

Grafiek aantal vragen

Voor 2018 verwachten we een vergelijkbaar aantal vragen als in 2017, waarbij opnieuw de meeste vragen over het LAVS zullen gaan.

Tevreden klanten en goed bezochte websites

Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten het Informatiepunt WVL waarderen om de deskundigheid en de kwalitatief inhoudelijke beantwoording. Verbeterpunten zijn het nakomen van de afgesproken beantwoordingstermijn en het geven van een gericht antwoord op de vraag.

Grafiek aantal weergaven

Het aantal bezoeken aan de verschillende thematische websites over de onderwerpen waarover het Informatiepunt vragen afhandelt, werden in 2017 ruim 6 miljoen keer bekeken. Een toename van 1 miljoen ten opzichte van 2016. Vooral het bezoek aan aandeslagmetdeomgevingswet.nl kende een toename. De meest bezochte websites zijn die van InfoMil en Bodem+.

Helpdesk Bodem+ in 2017: veel vragen over asbest

In 2017 zijn er 2.414 vragen gesteld aan de helpdesk van Bodem+. Dat is een lichte daling van het aantal vragen (-0,5%) vergeleken met 2016. De stabilisatie van het aantal vragen kan verklaard worden door het uitblijven van wijzigingen in de regelgeving. Daarnaast zijn in 2017 nauwelijks wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Lees meer in de factsheet over de helpdesk Bodem+ (pdf, 555 kB) en in het nieuwsbericht Helpdesk Bodem+ in 2017.

Modulaire opzet

Het jaarverslag is opgezet in de vorm van factsheets. Naast een algemene samenvattende factsheet over het Informatiepunt, is er een bestand met alle factsheets.

Algemene samenvatting van alle factsheets:

Ook is er een bestand met daarin alle factsheets over Afvalbeheer, Asbest, Omgevingsloket online, Bodem+, Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS), Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Verkeer & Scheepvaart, Helpdesk Water:


Wat is het Informatiepunt WVL?

Het Informatiepunt WVL is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over de werkvelden van het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat.