Instrumenten in het hoger onderwijs

Gepubliceerd 13 juli 2018

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling. Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld, maar ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. In een reeks besteden we maandelijks kort aandacht aan het gebruik van instrumenten. In deze tweede editie is Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion hogeschool aan het woord over de waarde van bodem-instrumenten in het leerplan van hogescholen.

Bodem-instrumenten in het hoger onderwijs

Geert Roovers geeft aan, dat bodem en ondergrond nog relatief weinig aanwezig is in de curricula (leerplannen) van hogescholen, zeker in de brede ruimtelijke en bestuurlijke opleidingen. Het opleiden van toekomstige bodemspecialisten vraagt om een leerplan met een breed en uitdagend karakter. Daarbij hoort dan ook de kennismaking van studenten met bestaande bodem-instrumenten, om zo verschillende bodem gerelateerde problematieken het hoofd te bieden. Volgens Geert wordt hier nog niet optimaal gebruik van gemaakt.

Dat instrumenten nog niet voldoende worden geïncorporeerd in verschillende onderwijsprogramma's moet volgens Geert veranderen: "studenten zouden veel meer moeten leren omgaan met beschikbare instrumenten met als doel het oplossen van praktische problemen. Zo zouden zij dan ook de analytische meerwaarde van bepaalde instrumenten leren kennen. Voor het opnemen van instrumenten in het curriculum van het hoger onderwijs, is het voornamelijk van belang dat het instrument een praktische meerwaarde heeft. De student gebruikt het meer als een 'leren om te leren' middel. In de onderwijssector is het belang van het effect van het instrument groter dan bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid. Wel kunnen studenten adviseren hoe de gebruiksvriendelijkheid van verschillende instrumenten (en ook Bodemvizier) verbeterd kan worden. Gebruiksvriendelijkheid is van belang voor de professionele gebruiker, bijvoorbeeld besluitmakers en ambtenaren, die vaak beslissingsondersteunende instrumenten gebruiken."

Bodemvizier is zo niet alleen het portaal voor praktijk-professionals, maar zal ook bijdragen aan de doorontwikkeling en overdracht van kennis.